Om een afspraak te maken in mijn praktijk heeft u geen doorverwijzing van uw huisarts nodig.

Voor een eerste consult reserveer ik anderhalf uur. Een vervolgconsult volgt meestal zes weken later en duurt een uur.

Tijdens het eerste consult ga ik uitgebreid in op de klacht waar u voor komt, maar zal ik ook allerlei vragen stellen die voor mij belangrijk zijn om een middel voor u te vinden die bij u past. Ik zal daarom misschien vragen stellen waarvan u denkt: “Maar dat heeft niets met mijn klacht te maken…”
Als Klassiek Homeopaat kijk ik naar de totaliteit en niet alleen naar de klacht waar u voor komt. Op basis van deze totaliteit kies ik een middel dat bij u past. U bent immers anders dan uw buurvrouw. Daarom is een uitgebreid consult nodig om maatwerk te kunnen bieden. Heeft u vragen of u met uw klacht bij een homeopaat terecht kunt? Belt u mij gerust op. Geheel vrijblijvend zal ik u antwoord geven op uw vragen.

Voor de consulten gelden de volgende tarieven:
Eerste consult 90 minuten € 110,00
Vervolgconsult 60 minuten € 85,00
Telefonisch consult vanaf € 17,50
Herhalingsrecept € 17,50

Een consult wat minimaal 48 uur van te voren is afgezegd wordt niet in rekening gebracht.

Informeer bij uw zorgverzekering wat u vergoed krijgt van het consult. Indien u aanvullend verzekerd bent, krijgt u meestal het consult geheel of gedeeltelijk vergoed van de zorgverzekeraar. Als klassiek homeopaat ben ik aangesloten bij de Nederlandse Vereniging van Klassiek Homeopaten. Daarnaast ben ik geregistreerd bij het Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg (RBCZ) De klassiek homeopaten die geregistreerd staan bij de NVKH en de RBCZ voldoen aan hoge kwaliteitseisen die worden gesteld aan opleiding, nascholing, waarneming.

Lid NVKH: 05-1487
Lid RBCZ: 174058R
AGB- code zorgverlener: 90037648Diverse-logo nvkh
AGB-code praktijk: (0)16258
KvKnr.: 27351141

Klachten;
Als u een klacht heeft kunt u deze natuurlijk altijd met mij bespreken. Als we er samen niet uitkomen dan kunt u deze melden aan https://www.nvkh.nl/over-ons/klachtenafhandeling-nkvh, of leest u de folder over klacht registratie op https://www.nvkh.nl/media/org/c94969f7e1b942925d66b20e1212ac96.pdf

Privacy

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als uw behandelend homeopaat, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht, opgelegd door de WGBO. Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen.

Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn en die ik, na uw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener bijvoorbeeld bij de huisarts.

Ik doe mijn best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik:
-Zorgvuldig omga met uw persoonlijke en medische gegevens,
-Er voor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens.

Als uw behandelend homeopaat heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier.
Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:
-Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de behandeling is afgerond of bij een verwijzing naar
een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming.
-Voor het gebruik voor waarneming, tijdens mijn afwezigheid.
-Voor geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing.
-Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik een
factuur kan opstellen.

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen.

Deze gegevens in het cliëntendossier blijven zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist 15 jaar bewaard.

Privacy op de zorgnota
Op de zorgnota die u ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat u deze nota kan declareren bij uw zorgverzekeraar.

-Uw naam, adres en woonplaats
-Uw geboortedatum
-De datum van de behandeling
-Een korte omschrijving van de behandeling
-De kosten van het consult